Jak ponownie uruchomić komputer w trybie awaryjnym: szczegółowe instrukcje

Ponowne uruchomienie komputera w trybie awaryjnym jest często konieczne, aby naprawić typowe awarie systemu Windows. Na przykład, jeśli rozruch systemu Windows zostanie przerwany lub gdy trzeba będzie usunąć wirusa. Obsługa systemu operacyjnego w trybie bezpiecznym odbywa się przy użyciu minimalnej liczby wymaganych usług i komponentów. Zmniejsza to prawdopodobieństwo niepowodzenia. Wirusy wykorzystujące zaawansowane możliwości współczesnych systemów operacyjnych nie będą działały lub nie będą w stanie w pełni korzystać z ich algorytmów w trybie chronionym.

Windows 7: Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym?

W systemie Windows 7 i jego wersjach wykonaj następujące sekwencje czynności, aby włączyć tryby bezpieczne:
 • Włącz komputer. Jeśli jest już uruchomiony, uruchom go ponownie.
 • Gdy komunikat BIOS zniknie, ale Windows się nie pojawi, będziesz musiał wielokrotnie nacisnąć przycisk F8. Trudno odgadnąć dokładny czas kliknięcia, więc może nie pojawić się po raz pierwszy. Muszę powiedzieć, że istnieją wersje BIOS, w których przycisk F8 zawiera tryb wyboru urządzenia rozruchowego. Jeśli tak się stanie, po prostu ustaw przełącznik na dysku twardym i naciśnij ENTER.



 • Menu pojawi się na wyświetlaczu. Tekst jego akapitów można napisać po ukraińsku, rosyjsku lub angielsku. Istnieją trzy linie na liście opcji rozruchowych, które zaczynają się od słów "Tryb awaryjny". Aby uruchomić system operacyjny, wybierz dowolne z nich i naciśnij "Enter". Opcja rozruchu z obsługą linii poleceń jest odpowiednia dla doświadczonych użytkownikówużytkowników. Ten tryb nie zawiera nawet pulpitu. Cały proces jest wykonywany w programie z interfejsem tekstowym. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby włączyć zwykłą powłokę. Aby to zrobić, po prostu wpisz explorer.exe.
 • Windows 7: Jak uruchomić komputer w trybie awaryjnym za pomocą narzędzia Msconfig?

  Program narzędziowy Msconfig umożliwia skonfigurowanie komputera tak, aby automatycznie włączał tryb awaryjny po ponownym uruchomieniu. Sekwencję działań można wykonać we wszystkich edycjach systemu Windows, zaczynając od XP.


 • Rozwiń Start. Na dole znajduje się pole wyszukiwania. Wprowadź w nim tekst "wykonaj". Przesuń kursor myszy na nazwę znalezionej aplikacji i kliknij. Otworzy się narzędzie "Uruchom". Można go również uruchomić łącząc WIN + R. W polu tekstowym wpisz msconfig. Kliknij "OK".
 • Otwiera się program służący do konfiguracji systemu. Otwórz zakładkę "Pobierz". Gdy na komputerze jest zainstalowanych kilka systemów operacyjnych, konieczne jest wybranie z listy ustawień, które z nich zostaną wykonane. Zaznacz pole obok "Tryb awaryjny" u dołu okna. Kliknij OK.
 • Jak zrestartować system Windows w trybie awaryjnym? Użyj standardowego okna zamykania klawiszy skrótów ALT + F4. W oknie ustaw selektor w pozycji "Uruchom ponownie". Kliknij "OK".
 • Aby przywrócić normalny typ uruchamiania, wykonaj te same kroki, ale w takim przypadku pole wyboru obok "Tryb awaryjny" powinno zostać usunięte.

  Windows 10

  Zwykły algorytm wymagający naciśnięcia klawisza F8 w ostatnich edycjachWindows nie działa. Jednak w tej wersji systemu operacyjnego jest wiele innych sposobów na uruchomienie trybu awaryjnego niż poprzednie. Pierwsza metoda wymaga działania systemu.
 • Kliknij ikonę centrum wiadomości. Otwórz "Opcje". Przejdź do "Aktualizacje i zabezpieczenia". W lewym oknie okna kliknij tekst "Przywróć". Kliknij "Załaduj ponownie".
 • W oknie kliknij "Diagnostyka" - "Ustawienia podstawowe" - "Opcje pobierania". Kliknij "Przeładuj".
 • Przed ponownym uruchomieniem komputera w trybie awaryjnym, ekran umieszczony na klawiaturze należy nacisnąć na klawiaturze F4 F5 lub F6.
 • Jeśli pulpit systemu Windows nie uruchamia się, można otworzyć wybrane opcje rozruchu na ekranie wprowadzania hasła. Aby to zrobić, kliknij ikonę jedzenia w prawym dolnym rogu. Naciśnij SHIFT i kliknij "Uruchom ponownie".

  Bootloader

  Jeśli podczas ładowania wystąpi awaria, nawet zanim pojawi się ekran wprowadzania hasła, musisz użyć bootowalnego dysku flash USB lub dysku odzyskiwania. W jego tworzeniu pomocna będzie pozycja "Odzyskiwanie" znajdująca się w "Panelu sterowania". Jak zrestartować komputer w trybie awaryjnym za pomocą dysku odzyskiwania?
 • Pobierz z pamięci USB.
 • Łącząc klawisze SHIFT + F10, rozwiń wiersz polecenia.
 • Wpisz następujący tekst: bcdedit /set {default} safeboot minimal. Kliknij "ENTER".
 • Następnie wyjdź z wiersza poleceń (możesz użyć polecenia exit, aby to zrobić) i uruchom ponownie.PC
 • Aby powrócić do normalnego trybu Windows, użyj również wiersza poleceń. Musi wprowadzić to samo polecenie, ale zamień słowo minimalne na safeboot.

  Windows 8

  Jak ponownie uruchomić komputer w trybie awaryjnym, jeśli jest uruchomiony system Windows 8? Aby to zrobić, naciśnij klawisze SHIFT + F8 na klawiaturze natychmiast po zainicjowaniu urządzeń z systemem BIOS. Jest to bardzo niewygodne, ponieważ trudno jest uchwycić moment, zanim logo OS pojawi się na ekranie. Po pierwsze, ponieważ teraz musisz nacisnąć dwa przyciski, w przeciwieństwie do poprzednich wersji systemu Windows. Ponadto nowe algorytmy sprawiły, że przejście od inicjalizacji BIOS-u do bardzo szybkiego pobrania systemu operacyjnego. Jak ponownie uruchomić komputer w trybie awaryjnym, jeśli skrót klawiaturowy nie działa? Spróbuj wyłączyć komputer niepoprawnie. Na przykład wyłącz zasilanie lub naciśnij przycisk zasilania. Następnie system operacyjny automatycznie wyświetli menu. Użycie takiej metody powinno się odbywać tylko w skrajnych przypadkach.

  Powiązane publikacje