Windows 7 Print Manager Disables: Przyczyny i rozwiązania, aby rozwiązać problem

Wydaje się, że wielu użytkowników, którzy korzystają z wysyłaniem dokumentów do drukarki, chociaż czasami, ale w obliczu faktu, że Windows 7 „Menedżer drukowania” odłączony często, a najsmutniejsze, spontanicznie, aw najgorszym możliwym dla tego chwila Dlaczego tak się dzieje i jak wyeliminować ewentualne problemy z drukowaniem, postaramy się zrozumieć. Chociaż rozwiązanie opisane poniżej zostaną podane dla Windows jest siódma wersja, jest również możliwe do zastosowania dla wszystkich innych wersjach, w tym wcześniej i później.

Dlaczego "Print Manager" systemu Windows 7 wyłącza się spontanicznie?

Tak więc, krótko Zacznijmy omówienia możliwych przyczyn tego zjawiska. Uważa się, że głównymi przyczynami trzech (co najmniej):


 • awaria samej usługi (. Niewłaściwego rodzaju uruchomienia, uszkadzanie plików systemowych itd F.);
 • problemy ze sterownikami drukarki;
 • Wpływ wirusów i złośliwego kodu.
 • Czasami, oczywiście, można również znaleźć nieco niestandardowe sytuacje, z uwagi na to, że proces drukowania zakłóca działanie zewnętrznych komponentów. Ponadto, wszyscy ci, którzy korzystają z nielicencjonowanych kopii systemu Windows, aktywowany wątpliwej oprogramowania, znaczki usług mogą nie być między komponentami systemu w następujący sposób.

  Jak sprawdzić status usługi drukowania?

  A przed rozpoczęciem rozwiązywania problemów związanych z faktem, że usługa Print Manager jest wyłączona w Windows 7, konieczne jestsprawdź jej stan. Aby to zrobić, najlepszym rozwiązaniem jest użycie sekcji services wywoływanej z konsoli execute za pomocą komendy services.mcs.


  Jest to konieczne, aby znaleźć składnik (oczywiście, jeśli jest na liście), kliknij dwukrotnie, aby wprowadzić opcje edycji, a następnie sprawdzić, czy działa samoobsługowe i jaki rodzaj początku go umieścić. Jeśli kontroler nie jest aktywna, należy najpierw uruchomić usługę po naciśnięciu przycisku, a następnie automatycznie ustawić typ uruchamiania (nie opóźniona, nie podręcznik, nie wyłączone, a mianowicie automatyczne). Następnie zapisz ustawienia i zainstalowany tylko w przypadku restartu, choć uważa się, że warunkiem że nie jest.

  Ustawienia Test Manager w rejestrze

  Jeśli poprzednie opcje elementu przedstawionego w usługach znaleźć nie było potrzeby, aby zrobić kilka kroków go zwrócić.
  powinny
  To spowoduje edytor (regedit), a następnie gałąź HKLM poprzez partycji systemowej i kontrolować aktualny folder, aby uzyskać Bufor katalogów, gdzie można przetestować kluczową DependOnService, dla których jako wartość bieżąca powinna być opcja put RPCSS http. Jeżeli wartość jest inna niż ta, powinna być zmieniona, a w przypadku braku klucza, aby go utworzyć samodzielnie. Po wykonaniu wszystkich czynności ponowne uruchomienie systemu komputerowego jest obowiązkowe.

  "Menedżer wydruku" jest trwale wyłączony: Ustawienia przywracania usług

  Ale to wszystkopoprzednie rozwiązania, które w ogólnym przypadku można nazwać narzędziami diagnostycznymi. Ale zdarza się, że przy powyższych parametrach i parametrach wszystko jest w pełnej kolejności, ale "Print Manager" Windows 7 rozłącza się na stałe i niezależnie, bez podawania jakichkolwiek błędów lub komunikatów o awariach.
  W tej sytuacji konieczne jest korzystanie z ustawień samego menedżera, zakładając, że jest on uruchomiony i jest w stanie aktywnym.
  Aby to zrobić, w oknie Menedżera właściwości należy przejść do zakładki Odzyskiwanie i ustawić parametry określone na powyższym obrazku.

  Rozwiązywanie problemów związanych z uruchamianiem systemu Windows

  Przyjrzyjmy się teraz niektórym problemom związanym z niemożnością uruchomienia głównej usługi. Drukowanie może nie rozpocząć się przynajmniej z tego powodu, że zamknięcie Menedżera drukowania w Windows 7 zostało zakończone poprzez aktywację nieużywanych komponentów systemu.
  Przejdź do sekcji programu i komponentów znajdującej się w standardowym Panelu sterowania », przejdź do listy komponentów systemu i sprawdź, czy etykiety z głównego i podkatalogów usługi drukowania nie są usunięte. Można zaobserwować dezaktywację przynajmniej jednego z nich i wyżej wymienionych problemów. Po włączeniu przez system składników drukowania, uruchom ponownie. Następnie, na wszelki wypadek, sprawdź status dyspozytora w dziale serwisowym, jak opisano powyżej.
  Ale przypuśćmy, że te efekty nie przynoszą efektu, a Windows 7 Disconnect Disconnect. W takim przypadku możesz go użyćwbudowane narzędzia do rozwiązywania problemów, które można znaleźć w odpowiedniej sekcji Panelu sterowania.
  Wśród tych narzędzi Sprzęt i dźwięk, a następnie wybierz drukarkę lub kliknij USUŃ problemy z drukowaniem, a potem po prostu śledzić Wizard „Rozwiązywanie problemów i diagnostyka. Jest możliwe, że system będzie znaleźć i naprawić wszystkie problemy samodzielnie, a udział nie jest wymagane w ogóle.

  korekcji niestabilnej Manager

  i tylko proponowanego rozwiązania pożądany efekt nie daje. Dlaczego "Menedżer druku" systemu Windows 7 jest wyłączany w kółko? Uważa się, że sterowniki mogą być przestarzałe lub uszkodzone przez drukarkę.
  Aby zaradzić tej sytuacji, najprostszym rozwiązaniem byłoby aktualizacje sterowników urządzenie drukujące w odpowiedniej pozycji „Device Manager”. Jeśli system wykryje, że dla danej drukarki ustawić najbardziej właściwych i odpowiednich sterowników, spróbuj zaktualizować przy użyciu specjalistycznych programów jak kierowcy Booster, szukając i zainstalowanie oficjalnego oprogramowania bez interwencji użytkownika, korzystając z adresu tylko do producentów zasobów oraz twórcy sterowników. W razie potrzeby kierowców wciąż nie okazało się, że często można zobaczyć na zamówienie producentów drukarek, które nie zostały zgłoszone wsparcia ze strony firmy Microsoft, w „Menedżerze urządzeń” we właściwościach drukarki, wybierz dane, show identyfikatorsprzęt i miejsce w Internecie poszukiwanie kierowcy najdłuższej linii z identyfikatorami VEN i DEV.

  Co powinienem zrobić, jeśli usługa jest wolniejsza niż powinna być?

  Zobaczmy teraz, co możesz zrobić, jeśli Windows 7 Disconnect Printer Disconnect. Najwyraźniej praca drukarki przeszkadza w czymś. Ale co? Najprawdopodobniej w systemie występuje konflikt, na przykład w obecności drugiej zainstalowanej drukarki lokalnej lub sieciowej. Jeśli są, spróbuj je wyłączyć na chwilę. Jeszcze jeden powód - priorytetowa praca drukarek wirtualnych jest próbką programu MS Office Document Image Writer. W przypadku tego urządzenia wirtualnego należy wyczyścić kolejkę drukowania za pomocą tej sekcji drukarek i faksów.
  Jeśli to nie pomoże, wyłącz to urządzenie całkowicie, a nawet usuń je z systemu.

  Dodatkowe środki zapobiegawcze

  Wreszcie, jeśli "Menedżer drukowania" systemu Windows 7 jest wyłączony, a powyższe rozwiązania nie pomagają, może się zdarzyć, że jest to spowodowane efektami wirusowymi. Sprawdź komputer pod kątem obecności wirusów za pomocą przenośnych skanerów. Najskuteczniejszym rozwiązaniem będzie użycie narzędzi z ogólną nazwą Rescue Disk, która podczas nagrywania na nośnikach wymiennych umożliwia rozruch nawet przed uruchomieniem głównego systemu operacyjnego i wykonanie możliwie jak najgłębszych skanowań przy całkowitej neutralizacji znalezionych zagrożeń.

  Powiązane publikacje