Stabilizator elektroniczny: przegląd, funkcje, oznaczenie

Urządzenia do regulacji charakterystyki prądu zasilającego są szeroko stosowane w różnych dziedzinach od ponad 50 lat. W tym czasie przeszły znaczącą ścieżkę rozwoju od modeli elektromechanicznych i magnetycznych do elektronicznych. Obecność urządzeń cyfrowych pozwoliła nie tylko na usprawnienie działania urządzeń, ale także na zwiększenie liczby wykonywanych zadań. Szczególnie jasne zalety nowoczesnych regulatorów sieciowych zostały udowodnione przez elektroniczny stabilizator prądu. Jego obecność w domu stała się obowiązkowa jako środek zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego urządzeń gospodarstwa domowego, a w przedsiębiorstwach korzystających z tego urządzenia jest gwarancją ciągłego przepływu pracy.


Cel urządzenia

Stabilizacja napięcia jest wymagana, aby wyrównać obciążenia elektryczne w docelowym sprzęcie. Ponieważ te ostatnie mogą działać jako urządzenia domowe o małej mocy i wymagać zużycia jednostek przemysłowych. Najwyraźniej najpopularniejszy segment, który prezentuje elektroniczne regulatory napięcia dla kotłów opalanych gazem zasilanych gazem. Kwestie bezpieczeństwa są szczególnie ważne w działaniu urządzeń grzewczych zasilanych gazem. Takie kotły wymagają podłączenia do niezawodnego źródła prądu z błędem w napięciu znamionowym około 5%. Optymalną opcją dla ubezpieczenia tej cechy jest stabilizator o dobrej reakcji i małym współczynniku odchylenia. RównieżSpecjalne modele są dostępne dla lodówek, komputerów i telewizorów. W każdym przypadku są przewidziane ich niuanse wyboru, ale decydujące znaczenie ma przejście na urządzenia elektroniczne. Alternatywnie niektórzy producenci oferują jeszcze bardziej przystępne stabilizatory przekaźników, które w pewnych okolicznościach są rzeczywiście bardziej opłacalną opcją. Na przykład elektromechanika jest lepsza niż modele elektroniczne, które noszą niskie temperatury, co jest korzystne dla urządzeń chłodniczych. Z drugiej jednak strony, wersje przekaźników stabilizatorów mogą zapalić się po przeciążeniu, a jest to niedopuszczalne, gdy obsługujemy ten sam sprzęt gazowy.


Jakie są zalety stabilizatorów elektronicznych?

Takie modele są również nazywane dyskretnymi, to znaczy są w stanie zapewnić krokową kontrolę napięcia. Jeśli w stabilizatorach elektromechanicznych waga sieci jest wyposażona w suwak grafitowy, to w analogach elektronicznych funkcję korekcji liczby zwojów wykonuje się za pomocą zestawu kluczy cyfrowych autotransformatora. Jakie są zalety tej zasady regulacji? Przede wszystkim szybka reakcja na zmiany napięcia wejściowego. Odpowiednio, urządzenia końcowe w niestabilnej sieci z większym prawdopodobieństwem otrzymają optymalny prąd dla swoich potrzeb. Po drugie, obecność wyświetlacza cyfrowego z pełną listą wskaźników wydajności ułatwia zadanie samego użytkownika, który ma bezpośredni dostęp do instrumentów instrumentu, wskaźników itp. Oczywiście istnieją wady, z których najważniejsza jest dokładność. Ale dlaStabilizator gospodarstwa domowego dla domu, na przykład, zakres odchyleń 2-10% nie jest zasadą. Te same lodówki z telewizorami zachowują pełną sprawność przy spadku lub wzroście napięcia w granicach do 20-30 W.

Budowa urządzenia

Pomimo różnicy w zasadach wyrównywania napięcia, modele elektromechaniczne i elektroniczne stabilizatorów mają wiele wspólnych elementów urządzenia. Przede wszystkim jest to kilka systemów ochronnych od zwarć, burz, nadmiernych obciążeń, itp. Zakłada się i ochronę termiczną w przypadku przegrzania uzwojenia transformatora. Co więcej, każde urządzenie zabezpieczające przed rozłączeniem daje odpowiednie sygnały za pomocą wskaźników - co najmniej ta funkcja jest prezentowana w elektronicznym stabilizatorze, który zapewnia automatyczne sterowanie pracą sprzętu. Zawarte w projekcie i urządzeniach do pomiaru parametrów sieci, które przeliczają wartości zgodnie z zasadą multimetru cyfrowego. Opcjonalne wypełnienia mogą obejmować obejście i filtrowanie zakłóceń sieci.

Cechy wyposażenia

Wśród priorytetowych parametrów pracy należy wyznaczyć potencjał mocy i zakres obsługiwanego napięcia wejściowego. Początkowy poziom mocy wynosi 500-700 Watów. Ta ilość jest wystarczająca do konserwacji na jednomiejscowych, energooszczędnych zasobach sprzętu gospodarstwa domowego. Jednak w przypadku kotłów gazowych, lodówek lub klimatyzatorów wymaga się regulatora o mocy 1000-2000 watów. Kompleksowe modele wsparcia grupowego na całym świeciesprzęt w domu ma rezerwę mocy 10-15 kW. Na terenach przemysłowych często wykorzystują elektroniczny napięcia 30-35 kW i zapewnia działanie kilku urządzeń jednocześnie. W odniesieniu do zakresu wydajności napięcia wejściowego, niższego poziomu średnio 135-150 W, a górna granica - od 240 do 470 watów.

linii stabilizatory

Podstawowa klasyfikacja może być zdefiniowana jako symbol należący do klasy urządzeń domowych lub przemysłowych. Z technicznego punktu widzenia, będzie to modele jednofazowe i trójfazowe, odpowiednio. Jednakże istnieją również wyjątki - w domu wspierające sprzętu grzewczego energochłonnych mogą być wykorzystywane do regulatora napięcia 380 i punkt produkcji w celu dostosowania parametrów sieciowych na oddzielnych węzłów często korzystają jednofazowy stabilizator 220 art. Różnice pomiędzy dwoma typami urządzeń odbywa się przede wszystkim od właściwości strukturalnych i oporu elektrycznego. Ponadto, poziom maksymalny obsługiwany przez napięcia w przypadku urządzenia trójfazowego jest większa niż 420 watów.

Producenci stabilizatorów

Jeden z najbardziej znanych producentów tego sprzętu na rynku rosyjskim jest „Resanta”. To łotewska firma która wyprodukowała markowe wersje elektroniczne stabilizatory zmuszony głowicę i dokładność regulacji zasięgu 5,8%. Korzystnie, firma oferuje jednofazowego przy 220 W. Ponadto stabilizatory elektronicznej „Resanta” wyposażony w czujniki przed przegrzaniemzegary i woltomierze. Odpowiednie funkcje i mocne regulatory napięcia można znaleźć w linijkach Sturm i Elitech. Na przykład, pierwszy producent oferuje trójfazowy elektroniczny stabilizatory mocy 30 kW Pojemność Maksymalne napięcie zasilania 430 V im. Elitech zawiera wiele modeli konsumenckich i przemysłowych, kładąc nacisk na niezawodność konstrukcyjną i wytrzymałość obrabianego przedmiotu.

Dodatek do przyrządu

Pomimo szerokiej gamy nowoczesnych stabilizatorów, potrzebne mogą być również narzędzia pomocnicze do konserwacji urządzeń. Jeżeli urządzenie jest wyposażone systemy ochronne, zbędne byłoby zapewnienie odrębnego wyłącznika, który jest zainstalowany pomiędzy stabilizatorem i licznik. Zapewni ochronę przed zwarciami i przeciążeniami. Ponadto, gospodarstwo domowe może wymagać jednorazowego podłączenia sprzętu innej firmy w osobnej linii. W tym przypadku ten sam stabilizator jednofazowe wskazane jest wyposażenie wyłącznika noża dźwigni z bocznego odchylenia, zapewniając w ten sposób dodatkowe niezawodnego układu zasilania. Aby przeprowadzić diagnostykę i technologia nie jest zapobieganie zbędne uzyskać zestaw elektryka, w tym multimetru testera szczypiec śrubokręta itp Miernik. D.

Instalacja stabilizator

Ogólnie, urządzenie wymaga specjalnej załącznik. Modele domowe są dobrze usytuowane w optymalnej strefie rozdziału mocy, a modele przemysłowe są zazwyczaj umieszczanespecjalne ramy, chronią przed negatywnymi wpływami produkcyjnymi. Ale w każdym przypadku ważne jest, aby wziąć pod uwagę warunki mikroklimatyczne w miejscu instalacji. Średnia temperatura, na której stabilizator domu funkcjonuje prawidłowo, wynosi na przykład od 5 do 45 ° C. W modelach trójfazowych próg minimalnej czułości temperatury wynosi -5 ° C. Ponadto podczas umieszczania stabilizatora należy wziąć pod uwagę, że w procesie działania ciało dostarcza ciepło. W przypadku przepływu gorącego powietrza przewidziana jest aktywna wentylacja, ale jej kierunek musi być prowadzony przez wolną przestrzeń w promieniu 50 cm. to jest blisko ścian i przedmiotów wnętrza, aby urządzenie było niepożądane.

Niuanse działania stabilizatora

Po zainstalowaniu w odpowiednim miejscu, sprzęt powinien być podłączony do sieci. Najprostsze modele jednofazowe mają wtyczkę z wtyczką i kilkoma gniazdami. Za pomocą tego sprzętu należy najpierw włączyć stabilizator w gnieździe, a następnie już wejść do urządzeń docelowych zasilacza. Niektóre wersje mają na terminalach tylko obudowy, zaprojektowane do zasilania od 220 lub 380 gr. W takim przypadku odpowiedni kabel kupuje się osobno, a przez to połączenie wykonuje się przez przykręcenie. Klucze regulacyjne elektronicznego stabilizatora, wraz z położeniem szczotek, muszą być utrzymywane w stanie połączenia, gdy tester wykryje prąd o odpowiedniej charakterystyce. Po zakończeniu operacji łączenia, systemy ochronne są przenoszone do stanu aktywnego. O gotowości urządzenia w pełnipraca będzie wskazywana przez odpowiedni wskaźnik sieci. Ponadto możliwe jest uwzględnienie w pracach i serwisowanych elektrykach domowych.

Cechy stabilizatora elektronicznego dla kamery

Jest to osobna grupa akcesoriów o zupełnie innym celu. Takie urządzenia znajdują się w kompletach kompletnych zestawów kamer Go-Pro i wykonują zadania fizycznej stabilizacji urządzenia. Ponieważ sprzęt docelowy podlega w tym przypadku silnym efektom wibracyjnym, do uzyskania wyraźnego obrazu podczas procesu fotografowania wymagane są specjalne uchwyty lub tak zwane skrobie. Najbardziej aktualny i łatwy w użyciu przedstawiciel urządzeń w tej grupie to tylko elektroniczny stabilizator kamery, który zapewnia zamocowanie sprzętu we właściwej pozycji w każdych warunkach użytkowania. Istnieją specjalne modyfikacje stereochemii dzięki zdalnemu sterowaniu przez Bluetooth, precyzyjnej regulacji prędkości obrotowej i łączności bezprzewodowej ze smartfonem.

Podsumowując

Obecność w domu urządzenia stabilizującego w celu wyrównania wydajności lokalnej sieci elektrycznej można dziś postrzegać nie tylko jako środek ochrony. W najnowszych wersjach jest również skutecznym narzędziem do zarządzania i diagnostyki. W szczególności, elektroniczny regulator napięcia kosztuje około 10-12 tysięcy rubli. może również działać jako tester linii zasilania. Ta funkcja pozwoli ci obliczyć ryzyko wibracji elektrycznych w stosunku do lodówki i do telewizora, a także do systemu oświetlenia, alarmu itp.Rzeczywiście, nawet urządzenia elektryczne małej mocy przestają działać prawidłowo w warunkach silnych wahań napięcia, chociaż prawdopodobieństwo całkowitej awarii jest dla nich minimalne.

Powiązane publikacje