Błąd składniowy w analizie pakietów podczas analizy jest ekscytującym problemem dla wielu użytkowników

Wiele osób spotyka się z faktem, że są nimi zainteresowani lub nie jest zainstalowana wcześniej pobrana aplikacja. To samo może się zdarzyć z każdym użytkownikiem systemu operacyjnego Android. Błąd składni występuje, gdy analizowanie pakietów jest nieprzyjemną sytuacją, z której nikt nie może się upewnić na pewno. Przede wszystkim jednak ważne jest przeanalizowanie informacji o tym zjawisku i poszukiwanie sposobów rozwiązania tego problemu jako powszechnego problemu. Błąd podczas analizowania pakietu Androida jest rodzajem niepowodzenia. Jest to możliwe w przypadku instalacji całkowicie różnych aplikacji. Jeśli sprawdzasz różne informacje, istnieje możliwość wystąpienia wielu przyczyn błędu analizy składni pakietu Android. Jak to naprawić bez żadnych problemów i kosztów czasu?

Pobieranie aplikacji z nieznanego źródła

Pierwszą i jedną z najczęstszych przyczyn tego problemu może być pobranie dowolnych plików z różnych źródeł, które mogą nie obejmować rynku Play. Aby skorygować błąd składni w analizie składniowej pakietu Androida, która powstała z tego powodu, użytkownik musi mieć możliwość instalowania różnych programów, nawet jeśli nie są one pobierane przez Play Market. Najwyraźniej wszyscy wiedzą, że domyślne ustawienie każdego urządzenia polega na instalowaniu aplikacji z nieznanych źródeł. Aby rozwiązać tę instalację, musisz zrobić kilka rzeczy:
1.Przejdź do "Ustawienia", a następnie kliknij sekcję "Zablokuj ekran i ochronę". Może to być nazywane "Zabezpieczeniami", jeśli wersja interfejsu urządzenia jest nieco przestarzała. 2. Zezwalaj na uprawnienia do kontynuowania instalacji programów z dowolnego źródła, nawet jeśli nie mają one rynku Play.

Antywirus blokuje możliwość zainstalowania programu

Ważne jest również, aby zauważyć, że błąd składniowy w analizie pakietów może wystąpić, ponieważ wcześniej zainstalowany program antywirusowy blokuje aplikację, jej instalację. Aby rozwiązać problem spowodowany przez program antywirusowy, powinien on zostać wyłączony lub usunięty na jakiś czas. Pomoże to również użytkownikowi zrozumieć, czy prawidłowo zidentyfikował przyczynę problemu. Nie należy jednak zapominać, że instalacja programu na urządzeniu, które ma program antywirusowy w stanie autonomicznym, nie wyklucza możliwości uszkodzenia systemu.

Możliwe uszkodzenie aplikacji lub niepełny rozruch

Trzecią przyczyną błędu składniowego w analizie pakietów jest uszkodzenie pobranego programu lub brak jego ostatniego rozruchu. Złe połączenie z Internetem, któremu towarzyszy brak pamięci w urządzeniu, z pewnością może być wyjaśnieniem wystąpienia tego problemu. Z uwagi na te okoliczności wniosek może zostać pobrany tylko częściowo, co spowoduje wystąpienie takiego błędu. Można się dowiedzieć, czy dany plik został pobrany w całości za pomocą przeglądarki. Musisz go otworzyć i przejść do sekcji "Pobieranie". Plikktórych nie można pobrać całkowicie, zostaną podświetlone przy użyciu określonej wiadomości. Jeśli udany program do pobrania specjalnie do tego stopnia, gdzie powinno się zdarzyć, należy sprawdzić, czy nie jest uszkodzona. Może to pomóc w ponownym pobraniu z innego źródła.

Zmiana nazwy pobranego pliku

Czwartą przyczyną błędu może być zmiana nazwy zainstalowaną aplikację. Jeśli użytkownik zdecydował się zmienić nazwę pliku w dowolnym momencie po jego instalacji, może to prowadzić do powstania tego problemu. Aby rozwiązać problem, musisz tylko nazwać plik w taki sposób, w jaki został nazwany jako pierwszy.

Powiązane publikacje