Przełącz język na klawiaturze (Windows 10 ze wszystkich kolekcji): Opcje i metody strojenia

Zasadniczo, dzisiaj, w każdym systemie operacyjnym Windows, można spotkać standardową metodę zmiany języka na klawiaturze podczas wprowadzania danych. Przełączenie języka na klawiaturze (Windows 10 wszystkich kolekcji) prawie nie uległo zmianie w stosunku do poprzednich systemów, chociaż ma pewne funkcje w konfiguracji. Oto kilka podstawowych opcji zmiany tych opcji.

Jaki jest język przełączania na klawiaturze (Windows 10)?

A więc co dziesiąta wersja systemu oferuje w zakresie szybkiej zmiany języka wprowadzania tekstu i układu klawiatury, oprócz wyboru pożądanego parametru, klikając ikonę na pasku zadań?


Domyślnie zmiana języka na klawiaturze systemu Windows 10 umożliwia dwa standardowe skróty klawiaturowe: Alt + Shift i Win + Spacja (spacja). Dla wielu użytkowników wydaje się to bardzo niewygodne, dlatego starają się dostosować ustawienia dla siebie. Osoby, które pracowały w poprzednich wersjach systemu Windows, w przeważającej części, używają Ctrl + Shift.

Gdzie jest język przełączania na klawiaturze (Windows 10)?

Dla przeciętnego użytkownika, który nie jest zaznajomiony z subtelnościami ustawiania parametrów, natychmiast zauważymy, że główne czynności są wykonywane z odpowiedniej sekcji Panelu Sterowania, a dla niektórych można użyć ustawień menu ustawień. Ale wszystko jest w porządku.

Ustawienia podstawowe

Aby uzyskać dostęp do skrótów klawiaturowych, należy użyć języka w języku Panelu sterowania, który jest najłatwiej wywoływany przez polecenie Sterowanie w konsoli poleceń Uruchom.
Tutaj używamy dodatkowych parametrów, aw oknie zwracamy się do hiperłącza zmiany kombinacji zaznaczonej na niebiesko w sekcji przełączania metod wprowadzania.
W nowym oknie dialogowym na poniższej klawiaturze znajduje się przycisk zmiany przycisku, który należy kliknąć. Następnie w języku kolumny języka i układu ustawiamy własne parametry i zapisujemy zmiany.


Zmiana języka na ekranie żywym

Ale i tutaj wszystko nie jest takie proste. Fakt, że zmiana języka na klawiaturze (Windows 10), skonfigurowana w ten sposób, w żaden sposób nie wpływa na sposób zmiany języka na ekranie powitania lub blokady logowania po wprowadzeniu hasła. W związku z tym konieczne będzie również przebudowanie tych parametrów. Możesz to zrobić z tej samej sekcji językowej "Panelu sterowania", gdzie do zmiany ustawień używany jest element do zmiany formatu daty, liczby i czasu.
Po zalogowaniu się do sekcji dotyczącej wprowadzania dodatkowych ustawień, używamy przycisku do kopiowania parametrów, aw nowym oknie zaznaczamy dwie linie na dole i na ekranie powitalnym, a dla nowych użytkowników (jeśli jest taka potrzeba), a następnie zapisz zmiany.

Konfigurowanie klawiatury ekranowej

Wreszcie kolejna technika, która pozwala na odbudowanie przełączania języków na klawiaturze. System Windows 10, podobnie jak poprzednie "osiem", obsługuje urządzenia z ekranem dotykowym, które wydają się być dużo wygodniejsze pod względem wprowadzania tekstu.
Dostęp do tych parametrów odbywa się z sekcji parametrów wybranych w menu Start,gdzie jeszcze musisz wejść do sekcji urządzenia (drugi po lewej w górnym rzędzie). Następnie po lewej stronie okna wybierz linię wprowadzania, a po prawej stronie okna tłumaczymy suwak automatycznie wyświetlając klawiaturę dotykową pod dołączoną pozycją. Parametry ustawione poprzednimi metodami zostaną zastosowane automatycznie. Uwaga: sekcja Klawiatury dotykowej będzie dostępna tylko na tabletach, a dopiero po aktywowaniu trybu mobilnego, ale uzyskanie do niej dostępu nie będzie działać na laptopie.

zamiast wyniku.

Tak więc, faktycznie, zachodzi konfiguracja wszystkich niezbędnych parametrów związanych z systemem wejściowym, zmianami klucza i przełączaniem układu klawiatury. Każda technika jest odpowiednia dla dość specyficznych sytuacji, więc należy ich używać, wyraźnie rozumiejąc, co dokładnie musi być uzyskane w wyniku.

Powiązane publikacje