Jak usunąć spacje w łańcuchach PHP?

Podczas pracy z tekstem często trzeba go sformatować. Jest to konieczne do prawidłowego wyświetlania na ekranie i łatwego dostępu. Jest to wymagane, jeśli użytkownik wprowadzi pewne informacje i popełni błędy: zamiast jednego spacja wskazuje dwie karty na początku. Istnieje kilka sposobów na usunięcie spacji w PHP.

Trim ()

Funkcja Trim szuka dodatkowych znaków przed początkiem linii na końcu. Jest to:
  • zwykła przestrzeń;
  • tabulacja;
  • charakter transferu linii.
  • Pisze tak:

    wyrównywanie napisów (string $ str [, string $ character_mask = "tnr

    Powiązane publikacje