Jak skopiować warstwę w Photoshopie? Wskazówki i porady

Bardziej lub mniej doświadczony użytkownik Adobe Photoshop zna już pojęcie warstw. Warstwy są ważną częścią edytora graficznego, co ułatwia edycję obrazu i daje wielką przewagę podczas pracy z obrazami. Nie wszyscy znają całą funkcjonalność warstw panelu, chociaż niektóre funkcje będą przydatne dla profesjonalistów. Na przykład, w jaki sposób skopiować warstwę w programie Photoshop CS do innego obrazu? Oprócz tego należy rozważyć powielenie warstw, ich przeniesienie i przesunięcie.

Jak skopiować warstwę w Photoshopie

Jak wspomniano wcześniej, warstwy są najważniejszym elementem, który musisz mieć możliwość użycia. Bez tego nie byłoby możliwe retuszowanie zdjęć i tworzenie obiektów graficznych na odpowiednim poziomie. Często zdarza się, że trzeba skopiować i powielić warstwy.


Projektując projekt, należy uciekać się do tworzenia nowych dokumentów, w których należy przenieść wszystkie prace, które były wcześniej. Przed skopiowaniem warstw w Photoshopie musisz użyć instrukcji:
 • Otwórz dwa obrazy w różnych dokumentach, które będą ukryte w kartach (zwyczajowo przyjmij, że pierwszy obraz jest oryginałem, a drugi jest miejscem, w którym warstwy mają zostać przeniesione).
 • Na pierwszej warstwie wybierz wymagane warstwy.
 • Na ostatnim etapie można skorzystać z jednej z trzech proponowanych metod. Pierwsza metoda polega na tym, że trzeba sformatować wszystkie warstwy w jeden i zaznaczyć wszystkieelementy na obrazie, a następnie wklej skopiowany obraz do nowego dokumentu. Druga polega na podświetleniu warstw i użyciu myszy do przeniesienia ich z jednego katalogu do drugiego. Ostatnią metodą jest wybranie narzędzia Przesuń na pasku szybkiego dostępu i przeciągnij wymaganą warstwę do nowego obrazu.
 • Nadal możesz rozważyć jedno z pytań: Jak skopiować warstwę w Photoshopie za pomocą klawiatury? Musisz wybrać żądaną i kliknąć kombinację przycisków w samym obrazie: Alt + lewy przycisk myszy.


  Powielanie warstw

  Rozważ funkcję duplikatu z dwóch pozycji: wewnątrz obrazu i pomiędzy obrazami. Druga metoda jest praktycznie taka sama jak kopiowanie warstwy w Photoshopie. Gdy użytkownik opanuje te funkcje, znacznie łatwiej będzie edytować obraz.
 • Wewnątrz obrazu. Musisz wybrać warstwę w sekcji warstw i kliknąć ją prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać "Utwórz duplikat warstwy". Pojawi się okno, w którym należy podać nazwę nowej warstwy.
 • Między obrazami. Otwórz dwa obrazy (jak w przypadku kopiowania). Przydziel wybraną warstwę (lub grupę) i utwórz duplikat całej listy wybranych elementów. Ostateczny skok będzie przenoszony z jednego miejsca do drugiego przy użyciu jednej z metod określonych w sekcji "Jak kopiować warstwę w Photoshopie". "
 • Zmiana kolejności

  Środowisko Photoshopa podlega pewnej zasadzie - warstwy nakładają się na siebie nawzajem. Oznacza to, że najniższy będzie ukryty przez wszystkich innych. Praca z warstwami obejmujeSama zmiana tej kolejności - aby zmienić je w Photoshopie jest łatwiejsza niż prosta. Wystarczy użyć kursora i po prostu przenieść warstwy w nowe miejsce. Należy jednak pamiętać, że nowe zostaną dodane do wybranych, a nie wszystkich warstw łącznie.

  Inne operacje na warstwach

  Przydaje się trochę więcej akcji z warstwami, które mogą być przydatne w praktyce.
 • Opcje nakładki. Ta funkcja umożliwia edycję warstwy, zmianę jej przezroczystości, obrysu, cienia i innych elementów.
 • Zrasteryzuj warstwę. Jeśli pracujesz z grafiką wektorową lub z inteligentnym obiektem, możesz potrzebować tej funkcji do pracy z nimi.
 • Konwertuj na inteligentny obiekt. Pomaga użytkownikowi edytować obiekty bez utraty jakości obrazu.
 • Powiązane publikacje