Nowoczesne technologie komputerowe: rodzaje, środki, zastosowania

Trudno wyobrazić sobie XXI wiek bez technologii. Jest to czas rozkwitu najśmielszych planów od samochodów elektrycznych do lotów na Marsa, których produkcja i wdrożenie stało się możliwe tylko dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii komputerowej.

Jakie są te technologie?

Technologie te stanowią zbiór postępu naukowego w dziedzinie elektroniki i programowania, który pozwala wykonywać zadania, które w poprzednich stuleciach wydawały się fantastyczne. Nowoczesna technologia komputerowa znacznie upraszcza jaką aktywność od obliczania równań matematycznych do produkcji telewizorów w dziedzinie technologii i wyładunku roślin zbożowych w sektorze rolnym. Udowodniono wyraźnie wpływ nowych technologii na zmiany w życiu człowieka w sferze edukacji. Dziedzina zdobywania wiedzy jest również jedną z najważniejszych dla ludzkości w ogóle. Im skuteczniejsza, tym bardziej cywilizacja rozwija się nie tylko w sferze technicznej, ale także kulturalnej i moralnej.


Technologia i edukacja

W procesie edukacji pedagogicznej, może nie tak dawno temu, ale technologie innowacyjne sieci komputerowych są dość aktywnie wdrażane. Chociaż sam fakt ich wdrożenia, poszukiwanie nowych narzędzi edukacyjnych wywołuje ostre kontrowersje wśród specjalistów w tej dziedzinie.

Zmiana aktywności studentów w stosowaniu technologii

Badanie niuansów polega na tym, że wymaga od ucznia zmierzenia stopnia aktywności, bez którego proces edukacyjnyniemożliwe. Oczywiście stopień tej aktywności jest inny. Niektórzy studenci są zainteresowani tym tematem, inni nie. Aktywne są te metody nauczania, z którymi uczestnicy mogą najłatwiej i szybciej opanować niezbędne materiały lub uczyć się umiejętności. Jednocześnie ważne jest, aby proces świadomego wychowania niezbędnych umiejętności u uczniów przebiegał.


Zazwyczaj identyfikuje się dwie metody zwiększania aktywności:
 • Wprowadzenie nowych i skuteczniejszych środków uczenia się.
 • Zwiększenie intensywności pracy umysłowej poprzez usprawnienie czasu przeznaczonego na rozwój wiedzy i umiejętności.
 • Według wielu ekspertów technologia sieci komputerowych (stąd pierwszy sposób zwiększania aktywności) jest najbardziej skuteczna i nie ma jeszcze analogów.

  Baza danych technologii oprogramowania i jej skuteczność

  Regularnie wydawane programy szkoleniowe w zakresie komputerów, które znacznie upraszczają, a jednocześnie optymalizują proces badania informacji, zwiększając jej skuteczność. Stanowią świetną pomoc nie tylko dla nauczycieli, ale także dla studentów i studentów. Efekt ten osiąga się dzięki szybkim automatycznym obliczeniom, wygodnemu przechowywaniu i sortowaniu informacji oraz wizualizacji procesu uczenia się. Teraz zdobywanie wiedzy to nie tylko pisanie liczb i listów w zeszycie, ale wizualna aktywność, która jest interesująca. Jest to zatem środek technologii komputerowej wbudowany w proces edukacyjny, który ma wielki wpływ na czynniki kontroli i oceny aktywności edukacyjnej, promowanie atrakcyjnościuczniowie w tym procesie.
  Nie ma znaczenia, czy chodzi o dzieci w wieku szkolnym, uczniów szkół technicznych i kolegiów lub studentów wyższych uczelni.

  Problemy stosowania technologii w edukacji

  Ważne jest, aby pamiętać, że pomimo wysokiej wydajności tych technologii w sferze edukacji, nie zniekształcają tradycji, które rozwinęły się przez lata tej branży. Technologia komputerowa tylko je uzupełnia. Z biegiem czasu muszą stać się ich częścią, ponieważ technologie będą stanowić podstawę procesu edukacyjnego. Jednocześnie, dla programistów programów komputerowych mających na celu nauczanie studentów i studentów, nie staje się to łatwiejsze, ponieważ napotykają one na wiele problemów, od niemożliwości całkowitego wykorzystania technologii komputerowej w klasie do złożoności zadań edukacyjnych. Wraz z dążeniem do perfekcji, komputery wciąż pozostają maszynami, które wykonują pracę szablonową, a uczenie się jest procesem twórczym. Ten komponent jest właśnie tym, co zapewnia nauczyciel. Ponadto wiele osób decyduje się na indywidualne podejście do uczących się, ponieważ wszyscy ludzie są inni i nie ma określonego wzorca zachowań dla wszystkich. Tak więc, technologia komputerowa przez długi czas nie stanie się uniwersalnym sposobem zdobywania wykształcenia dla milionów ludzi, rola nauczyciela pozostaje decydująca, a komputery - pomocnicze. Jest dobrze lub źle - każdy decyduje o sobie, ale to fakt.

  Jak rozwiązać te problemy?

  Należy od razu zrozumieć, że całkowite zastąpienie nauczyciela komputerowej technologii edukacyjnej nie odniesie sukcesu,więc powyższe problemy można rozwiązać tylko częściowo. Co dokładnie musisz zrobić przynajmniej w tym celu? Najpierw określ priorytetowe obszary edukacji, gdzie komputery mogą uprościć pracę nauczycieli, optymalizując ich czas. Na przykład, wypełnianie dzienników, kompilowanie i testowanie testów - co najmniej te czynności mogą być opłacane za zakup komputerów. Po drugie, podczas optymalizacji nie wolno zapominać o jakości procesu edukacyjnego. Na przykład możesz tworzyć testy do testowania wiedzy i dawać uczniom te same opcje z roku na rok, które będą znane od pewnego czasu i nikt się niczego nie nauczy, ale możesz przynajmniej generować te testy losowo, zmieniając miejsca i zmieniając numeryczne dane Szczególnie ważne jest zwrócenie uwagi na szkolenie nauczycieli pracujących z nowoczesnymi technologiami komputerowymi.

  Szkolenie nauczycieli

  Aby nauczyciele mogli wygodnie pracować z nowymi technologiami wprowadzanymi do procesu edukacyjnego, powinni oni zostać przeszkoleni w zakresie ich kształcenia, a mianowicie:
 • wydawać pomoce papierowe;
 • organizuje warsztaty i szkolenia;
 • w celu nakręcenia filmów edukacyjnych z ilustracyjnymi przykładami itp.
 • Ponadto kraj od dawna działa jako centra szkolenia specjalistów w różnych kierunkach. Jednego z nich można się skontaktować.

  Rodzaje systemów edukacyjnych w edukacji

  Głównymi środkami technologii informatycznych w edukacji są następujące systemy edukacyjne (dalej "OS"):
 • Zautomatyzowany system operacyjny. Jest to ludzki system maszynowy, który jest używany do celuzarządzanie działalnością poznawczą. Na przykład w przypadku zautomatyzowanych systemów operacyjnych należy uwzględnić podręczniki elektroniczne z różnych dziedzin.
 • Systemy eksperymentalne i edukacyjne. Specyfika tego systemu operacyjnego polega na tym, że jest w stanie dostosować się do poziomu wiedzy studenta lub ucznia w procesie uczenia się, oceniając jego potencjał poznawczy i ilość wiedzy, którą opanował w wyniku zawodu.
 • Wszystkie narzędzia programowe przeznaczone do działań edukacyjnych tworzone są przy użyciu autorskich zestawów narzędzi. Obejmują one różne programy, w których można symulować procesy fizyczne, zarządzać obiektami lub kompilować algorytmy rozwiązania. Przykładami takich środowisk są:
 • NI Multisim;
 • AutoCAD;
 • MATLAB.
 • W rzeczywistości takie programy są ogromne.

  Technologia w zarządzaniu

  Oczywiście, technologia komputerowa w działaniach edukacyjnych - nie jest jedynym obszarem wykorzystania tego osiągnięcia naukowego. Jak stwierdzono powyżej, są one używane wszędzie. W szczególności są one szeroko stosowane w środowisku menedżerskim oraz w pracy z personelem.

  Dlaczego w zarządzaniu technologią?

  Wykorzystanie nowoczesnej technologii komputerowej w tym obszarze wynika z większej efektywności pracy personelu wyższego szczebla. Co to znaczy poprawić efektywność? Na przykład:
 • optymalizacja czasu przeznaczonego na pracę ze specjalistami;
 • uproszczenie obiegu dokumentów (praca z każdym pracownikiem przewiduje dla niego rejestrację specjalnej bazy dokumentacyjnej);
 • wzrostefektywność przekazywania informacji (terminowe i dokładne zgłaszanie dowolnych danych - jeden z czynników skutecznego funkcjonowania każdej organizacji).
 • Jednak wprowadzenie tych technologii wymaga poważnej zmiany w działalności całej branży. W szczególności dotyczy to:
 • struktury zarządzania;
 • przepisy i dokumenty, na podstawie których przeprowadza się zarządzanie personelem;
 • potencjał specjalistów;
 • system zapisów księgowych;
 • Odnosi się to również do systemu przekazywania informacji. Wszystkie wiążą technologię sterowania komputerowego.
  ​​

  Zasoby informacyjne i technologia

  Szczególną uwagę należy zwrócić na pracę z informacjami przy wdrażaniu nowoczesnych technologii w dziedzinie zarządzania. Aby zrozumieć, dlaczego jest to naprawdę ważne, lepiej podać przykład. Najpierw należy wziąć pod uwagę sytuację w kontekście, gdy rola technologii w zarządzaniu jest nieistotna. Właściciel ogromnej firmy z dużą liczbą oddziałów w różnych regionach kraju, a nawet na świecie, nakazał wprowadzenie nowej zasady produkcji. Informacje te, po długim czasie (niech Internet nie istnieje) docierają do szefów oddziałów, po chwili przekazują je wodzom w terenie w ten sam sposób, a dopiero potem rozpocznie się proces wdrażania. Kto wie, ile czasu poświęcisz na samą informację? Dzień Tydzień Co się stanie, jeśli te same dane zostaną przekazane za pomocą nowoczesnych technologii? Wtedy czas alarmu dla personelu zostanie zmniejszony o czynnik. Za pomocą Internetu i innychśrodki komunikacji z Moskwy do Berlina i z Berlina do Singapuru są przekazywane nie w ciągu godziny, ale w minutach, sekundach. Im wcześniej podwładni poznają swoje nowe zadanie, tym szybciej zacznie się realizować. Czas to pieniądz. Jest to oczywisty plus wprowadzenie nowych technologii do systemu przekazywania informacji między pracownikami.

  technologie Case Studies

  Najbardziej oczywistym przykładem sprawności działania administracyjne - jej automatyzacji. Na przykład, cel odpowiedzialny za wykonanie zadania, w oparciu o konkretne parametry wydajności pracownika, automatycznie generując niezbędne do wykonywania zadań, i tak dalej. D. Jednak w tym przypadku sytuacja jest podobna do tej opisanej w dziedzinie edukacji. Maszyna nie może jeszcze całkowicie zastąpić osoby. Oczywiście, gdzieś całkowicie zautomatyzowane podejście może i nie występują, ale duża ilość sytuacji nadal wymaga bezpośredniego zaangażowania głowy, to tylko właściwy zarządca zna pozytywne i negatywne aspekty ich podwładnych, ich zachowań w różnych sytuacjach. Aby przeanalizować komputery, których jeszcze się nie nauczyły. zarządzanie personelem i organizacja miejsc jest twórczy i indywidualny proces zaprojektowany dla osoby, która technologia może ułatwić, ale całkowicie zastąpić go ludzie nie są. Wykonywania rutynowych operacji sortowania dokumentów (na przykład) Komputery mogą oczywiście, ale do wdrożenia zarządzania strategicznego nie może sobie pozwolić.

  Rolatechnologii w innych obszarach

  Dalsze przykłady wykorzystania techniki komputerowej w różnych dziedzinach życia:
 • Rolnictwa. Poprzez komputerowego modelowania terenu i satelitarnego śledzenia obiektów, producenci rolni mogą nie tylko wybierać najkorzystniejsze lądowiska, ale także produkować je z dużą dokładnością (borovky poziomie, na przykład), który znacznie upraszcza obszar konserwacji (przetwarzanie lub specjalne rozwiązania unosić się)
 • Ekonomia. Dzięki nowoczesnej technologii i udogodnień, które świadczą, ekonomiści mogą robić skomplikowanych obliczeń, modelowanie, takie jak „zachowanie” gospodarki w nadchodzących latach z wielką precyzją i wykorzystywać te dane do zbudowania prawidłowego modelu rozwoju.
 • Sport. Naukowe niemożliwe bez technologii komputerowej, może sprawić, że najbardziej efektywnych programów treningowych sportowców, dzięki czemu najnowsze wyniki.
 • Energetyka. Odczytywanie sygnałów z czujników specjalnie zaprogramowanym czasie pozwala profesjonalistom, aby dowiedzieć się, że obiekt wymaga naprawy, wymiany lub modernizacji. To nie tylko poprawia wyniki ekonomiczne funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych, ale także znacząco zmniejsza ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej, co z pewnością jest bardzo ważne w tej dziedzinie.
 • Takie przykłady obejmują praktycznie wszystkich dziedzinach działalności człowieka, w zależności od wieku 21 - wieku techniki.

  Podsumowanie

  Z powyższego można wyciągnąć wnioskiwięcej informacji na temat zastosowania technologii komputerowej? Technologia informacyjna oczywiście stanie się integralną częścią życia ludzi. Są już stosowane we wszystkich obszarach: od rolnictwa po ekonomię. Rozpoczął się proces technologii społeczeństwa. To prawda, że ​​korzystanie z technologii komputerowej jest nadal możliwe w ograniczonym zakresie, ponieważ żadne, nawet najnowocześniejsze maszyny i oprogramowanie oraz sztuczna inteligencja nie są w stanie zastąpić profesjonalisty. Chociaż rutynowe zadania mogą być już zautomatyzowane i pozbawione wydajności przez ludzi. Dotyczy to korzystania z technologii komputerowej w zarządzaniu, edukacji, produkcji itp.

  Powiązane publikacje